เกี่ยวกับ GeniusGroup

GENIUS GROUP
เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2005 ในนามบริษัท พีแอนด์พี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด
เราจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าหลายประเภท เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบบาร์โค้ด
บริการออกแบบและผลิตฉลากสินค้าทุกประเภท รวมถึงเป็นผู้คิดค้นพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขายหน้าร้านครบวงจรอันดับ 1 ในประเทศไทย

กลุ่มสินค้าในเครือ
GENIUS GROUP
สินค้าในเครือ Genius Group ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
Barcode Genius , Label Genius และ POS Genius
โดยกลุ่มสินค้าทั้ง 3 ประเภท สามารถตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร

ช่องทางการติดต่อ

Visitors: 85,331