แนะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดให้อุตสาหกรรมแช่แข็งอาหารย่านสมุทรสาคร

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ยังมีความต้องการนำเทคโนโลยีไปใช้อีกมากเพื่อสนับสนุนความเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการส่งออกตลาดโลก ทางเรา บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สนับสนุนเทคโนโลยีและบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ระบบบาร์โค้ดแบรนด์ GoDEX ที่มีมาตรฐานระดับสากล ให้ลูกค้าผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับคู่ค้าเจาะตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พนักงานขายของเราเข้าไปพบลูกค้าคือ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็งและผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปซึ่งมีตลาดหลักอยู่ในสหรัฐมากกว่าครึ่ง รองลงมาคือแคนาดา และสหภาพยุโรป โดยแนะนำผลิตภัณฑ์และทำใบเสนอราคาของเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดของ GoDEX ซึ่งลูกค้าแสดงความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงริบบอน และสติกเกอร์ที่มีการใช้งานอยู่ด้วย ทางเราได้ทำใบเสนอราคาสินค้าประกอบการพิจารณา โดยฝ่ายจัดซื้อของลูกค้าได้นำริบบอน และสติกเกอร์ไปให้พนักงานที่ดูแลเรื่องนี้ได้ตัดสินใจก่อนสั่งซื้อในภายหลัง

สแกนเนอร์บาร์โค้ด

สำหรับเครื่องสแกนเนอร์ของ GoDEX นั้นเป็นเทคโนโลยีทันสมัยใช้กับธุรกิจอาหารแช่แข็งที่ต้องการความละเอียดสูง มีบริการลูกค้า 2 แบบ คือ รุ่น GS220 เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D เหมาะสำหรับงานทั่วไปและ รุ่น GS550 ที่อ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ  2D และ 1D อ่านบาร์โค้ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ในส่วนของเครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดติดลงบนบรรจุภัณฑ์ รหัสมีข้อมูลถูกต้องชัดเจน ฉลากสติกเกอร์ไม่เลือนหายหรือหลุดระหว่างการขนส่ง มีความทนทานต่อความชื้นและกันน้ำได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกของ GoDEX มีบริการให้ลูกค้าอย่างครบวงจร

โดยบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด เป็นผู้นำวงการอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ค่าเงินบาทลอยตัว ธุรกิจส่งออกเจอมรสุมหนัก แต่ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งแช่แข็งและแปรรูปมีศักยภาพทางการตลาดที่ดีมากทำให้มีการขยายตัวเจาะตลาดใหม่ทุกปี จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ระบบบาร์โค้ดอย่างเครื่องสแกนเนอร์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับการทำงานอย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้น ทางเรามั่นใจว่า เครื่องอ่านบาร์โค้ดของ GoDEX และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารทะเลได้อย่างแน่นอน

Visitors: 84,997