เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ฉลากบาร์โค้ด สติกเกอร์บาร์โค้ด

BARCODE PRINTER [เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด]
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะโดยลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์จะใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่างๆ
ที่ทำขึ้นมาสำหรับใช้งานกับตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องพิมพ์ทั่วไปจะสามารถพิมพ์บาร์โค้ดที่มีความละเอียดของหัวพิมพ์น้อยกว่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
คือมีความละเอียดของหัวพิมพ์อยู่ระหว่าง 50 - 200 DPI และพิมพ์ได้เพียง 1 สีเท่านั้น [Monotone] แต่เนื่องจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีความเร็วในการพิมพ์สูง
และสามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดลงวัตถุหรือสินค้า จึงนิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบ่งเป็น 2 ระบบคือ
Thermal Transfer และ Direct Thermal

1. ระบบการพิมพ์ผ่านผ้าหมึก [Thermal Transfer] คือระบบการพิมพ์ที่ต้องอาศัยผ้าหมึกในการพิมพ์โดยตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะส่งความร้อนไปยังหัวพิมพ์
เพื่อละลายหมึกบนผ้าหมึกให้ติดกับสื่อที่ต้องการ
ซึ่งผ้าหมึกที่เราใช้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเรียกว่าริบบอน [Ribbon] ระบบการพิมพ์แบบผ่านริบบอนให้ความคงทน
2. ระบบพิมพ์โดยตรง [Direct Thermal] คือระบบการพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ริบบอนโดยตัวเครื่องจะส่งความร้อนไปยังหัวพิมพ์และสัมพัสกับสื่อโดยตรง
ระบบการพิมพ์โดยตรง
ต้องใช้ควบคู่กับสื่อชนิดพิเศษเป็นสื่อความร้อน คือสื่อประเภทนี้จะเคลือบสารเคมีไว้เมื่อสารเคมีโดนความร้อนจะปรากฏข้อมูลที่พิมพ์ขึ้นมา
ซึ่งการพิมพ์ลงบนสื่อดังกล่าวจะมีอายุการเก็บรักษา
ไว้ได้ไม่นานสารเคมีที่เคลือบอยู่จะสลายไปเองตามธรรมชาติ และไม่ทนต่อรอยขีดข่วน

BARCODE PRINTER
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเหมาะสำหรับทุกภาคธุรกิจ เพื่อการทำงานที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คลังสินค้า และระบบขนส่ง Logistic

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดดีอย่างไร
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดคุณภาพที่รองรับงานปริมาณมากในราคาที่คุ้มค่า
โดยสามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้ คมชัด รวดเร็ว และพิมพ์ได้ ต่อเนื่อง หลายชั่วโมง
ทำให้ประหยัดเวลา และง่ายต่อการทำงาน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยังสามารถพิมพ์
ข้อความ รูปภาพสินค้า หรือโลโก้ได้อีกด้วย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดบางรุ่นยังมีหน้าจอ
ที่สามารถใช้การทัชสกรีนหน้าจอได้ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดคุณภาพพิมพ์ คมชัด รวดเร็ว ทนทาน พิมพ์ได้ ต่อเนื่อง

BARCODE [บาร์โค้ด] คือ
รหัสแท่งประกอบด้วยเส้นมืด [มักจะเป็นเส้นสีดำ] และเส้นสว่าง [มักเป็นสีขาว] วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง
ใช้แทนตัวเลข และตัวอักษร ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คอมพิวเตอร์รับเอาข้อมูลเข้าไปประมวลผลได้ง่าย
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด [ฺBarcode Scanner] เป็นตัวสั่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยการแยกความกว้างระหว่างพื้นที่มืดและพื้นที่สว่างออกมาเป็นรหัสตัวเลข เมื่อแสงจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดมากระทบบาร์โค้ด
ในลักษณะวางพลาดขวาง แสงสะท้อนที่ออกจากเส้นมืดจะน้อยกว่าแสงที่สะท้อนออกจากพื้นที่สว่าง เครื่องอ่านบาร์โค้ด
จะแปลงแสงสะท้อนนี้เป็นรหัสส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ บาร์โค้ดจึงช่วยลดการผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้บาร์โค้ดยังช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรบุคคลน้อยลงอีกด้วย

บาร์โค้ดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
บาร์โค้ด 1 มิติ [1D] และบาร์โค้ด 2 มิติ [2D]

บาร์โค้ด 1 มิติ [1D] ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมีอยู่ 3 ตระกูล คือ EAN 13 , Code 39 , Code 128
EAN 13 [European Article Numbering] เป็นแบบบาร์โค้ดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก และเป็นบาร์โค้ดมาตรฐานสากล
ที่เราต้องไปขึ้นทะเบียนกับ GS1 เป็นตัวเลขชุด 13 หลักนิยมใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น อาหาร เครื่องดื่ม

Code 39 และ Code 128 เป็นบาร์โค้ดที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในงานอุตสาหกรรม หน่อยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชน สามารถนำมาใช้ได้ฟรีกับสินค้าทั่วไป บาร์โค้ดแบบนี้เป็นรหัสที่ไม่กำหนดจำนวนหลัก ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของเครื่องอ่านบาร์โค้ด และไม่จำเป็นต้องมีตัวเลขในการตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด สามารถแสดงได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร รวมถึงอักขระพิเศษ [ASCII]

บาร์โค้ด 2 มิติ [2D] ที่นิยมใช้ทั่วไปมี 3 ตระกูล คือ QR Code , Data Matrix , PDF 417
PDF 417 [Portable Data File] ลักษณะบาร์โค้ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เครื่องอ่านบาร์โค้ดจะสามารถอ่านได้ในทิศทางเดียว
เช่น อ่านจากทางซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย และอ่านจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน บาร์โค้ดชนิดนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียด และถูกต้องเป็นพิเศษ

Data Matrix ลักษณะบาร์โค้ดมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และสีเหลี่ยมผืนผ้า ส่วนใหญ่ใช้ในงานที่มีพื้นที่จำกัด และต้องการบาร์โค้ดขนาดเล็ก
บาร์โค้ดชนิดนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค อาหาร อะไหล่รถยนต์ และเครื่องจักร เป็นต้น

QR Code [Quick Response] ลักษณะบาร์โค้ดเป็นรูปสี่เหลี่ยม บาร์โค้ดชนิดนี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ จ่ายบิล ชำระเงินเพิ่มเพื่อนใน LINE ตั๋วเข้างานต่างๆ เป็นต้น

 

 รับพิมพ์บาร์โค้ด สำเร็จรูป สติกเกอร์บาร์โค้ด ทนตวามร้อน รับพิมพ์ สติกเกอร์บาร์โค้ดในห้องเย็น

 พิมพ์บาร์โค๊ด  พิมพ์บาร์โค้ด  พิมพ์บาร์โค้ด

 

  Laughing  สนใจติดต่อสั่งซื้อ Facebook : Label Genius Line : @geniusgroup  Tel : 098-909-9263  Laughing
รับพิมพ์บาร์โค๊ด รับพิมพ์สติ๊กเกอร์งานบาร์โค้ด ฉลากบาร์โค้ด พิมพ์ barcode ทุกชนิด จำหน่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ( ริบบอน )
 

เพิ่มเพื่อน

 • สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด EAN13
  สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด EAN13

 • สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด QR CODE
  สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด QR CODE

 • สติ๊กเกอร์ฉลาก มอก.
  สติ๊กเกอร์ฉลาก มอก.

 • รับพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด พร้อมโลโก้
  รับพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด 128

 • รับพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด รันนัมเบอร์
  รับพิมพ์บาร์โค้ดรันนัมเบอร์

 • รับพิมพ์บาร์โค้ด บนริบบิน
  รับพิมพ์บาร์โค้ด บนริบบิน

 • รับพิมพ์บาร์โค้ดติดขวด
  รับพิมพ์บาร์โค้ดติดขวด

 • รับพิมพ์ข้อความลง Foil
  รับพิมพ์ข้อความลง Foil

 • รับพิมพ์ สติกเกอร์หลังเหลือง
  รับพิมพ์สติกเกอร์หลังเหลือง

 • พิมพ์บาร์โค้ด ภาษาจีน
  พิมพ์บาร์โค้ด ภาษาจีน

 • พิมพ์บาร์โค้ด ติดป้ายราคา
  พิมพ์บาร์โค้ด ติดป้ายราคา

 • พิมพ์บาร์โค้ด ติดกล่อง
  พิมพ์บาร์โค้ด ติดกล่อง

 

พิมพ์บาร์โค้ด รับพิมพ์บาร์โค้ด รับพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด รับพิมพ์งานไดเร็คเมล์

    เราเป็นโรงงานผลิต สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด และ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด มานานกว่า 10 ปี  สติ๊กเกอร์ลาเบลเปล่า,สติ๊กเกอร์โรงพยาบาล,สติ๊กเกอร์เปลือกไข่,สติ๊กเกอร์ฉลากยา,สติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์,พิมพ์บาร์โค้ด 2D,พิมพ์บาร์โค๊ด 1D เราบริการแบบเป็นกันเอง คุยง่าย 

      พิมพ์บาร์โค้ด บนสติกเกอร์ไดคัทป่าว โดยใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดในการพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วสามารถรับสินค้าด่วนใน 1 วันได้ 

      พิมพ์บาร์โค๊ด Ean13 ส่วนมากจะใช้ในธุรกิจค้าขาย ลูกที่พิมพ์บาร์โค้ด ประเภทนี้ สวนมากจะต้องการ ส่งสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า ส่งออกต่างประเทศ หรือ ฝากขายในร้านที่มีระบบบาร์โค้ด เราสามารถ ไปข้อรหัส บาร์โค๊ด ( barcode ) ได้ที่สถาบัน GS1 คุณสมบัติของ บาร์โค้ด Ean13 คือ เป็นบาร์โค้ดที่มี 13 หลัก มี่ 12 หลักแรกเป็น รหัส ส่วนหลักที่ 13 เป็น Check digit 

      พิมพ์บาร์โค้ด 128 โค้ดนี้นิยมใช้กันทั่วไป เพราะมีคุณสมบัติ ที่สามารถใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้าไปใน บาร์โค้ด ( barcode ) ได้ ความยาวของบาร์โค๊ด มีลักษณะสั้นไม่ยาว กะทัดรัด นิยมนำมาใช้ กับงานภายใน พิมพ์บาร์โค๊ดในห้องสมุด งาน  พิมพ์บาร์โคดร้านหนังสือ

      พิมพ์บาร์โค้ด Run Searial เราสามารถ พิมพ์บาร์โค้ดรันเลข ได้ หรือจะ พิมพ์ตัวเลขรันได้ หรือพิมพ์จากฐานข้อมูลของลูกค้าก็ได้

      พิมพ์บาร์โค้ด 2D ส่วนมากลูกค้าจะนำไปใช้ในโรงงาน อิเร็คทรอนิค หรือ ใช้ติดงานที่มีชิ้นส่วนเล็กมาก สามารถพิมพ์ได้เล็กสุด 5 mm x 5mm

โรงพิมพ์บาร์โค๊ด

 

     พิมพ์บาร์โค๊ด ฉลากสินค้าสี ขั้นตอนนี้จะมีการผลิตที่ยุ่งยากกว่าการพิมพ์บนสติกเกอร์ไดคัทป่าว เพราะจะต้องเพิ่มการพิมพ์สีโดยเครื่องพิมพ์ระบบใหญ่ก่อน ถึงจะนำมารันบาร์โค้ด โดยเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด ( Barcode Printer )  อีกที 

 

การพิมพ์บาร์โค้ดนั้นจะว่าไปแล้วก็คือการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญๆทั้งหมดขอผลิตภัณฑ์หรือของสินค้าของเราทั้งหมดลงใบรุปแบบที่ง่ายที่สุด ที่เราจะเข้าใจหรือที่เราจะรับรู้ได้ ตามปกติแล้วสินค้าตัวหนึ่งอาจจะมีรายละเอียดที่เราต้องการทราบได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ชื่อของผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิต สี กลิ่น รส lot การผลิต และอื่นๆอีกมากมาย ที่เราอยากจะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ แต่ลองคิดดูหากเราจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดนั้นลงบนตัวผลิตภัณฑ์ เราคงต้องหากระดาษแผ่นยาวๆมาแปะและก็คงจะยืดยาวออกมาจากตัวสินค้าเป็นแน่แท้ และที่สำคัญถ้าเกิดว่า สินค้านั้นเป็นสินค้าชิ้นเล็กๆอยู่แล้ว ก็คงไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะได้บันทึกรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นลงไปได้แน่ๆ และยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการดำเนินธุรกิจและเป็นการขายในรูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจและ ธุรกิจต้องการที่จะคัดลอกข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปในระบบ แต่ถ้าลูกค้าซื้อมาสักสามพันชิ้น คงต้องใช้ระยะเวลาสักเป็นสัปดาห์ถึงจะบันทึกข้อความทั้งหมดลงไปได้หมด และต้องทำงานเต็มเวลาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คิดค้นการพิมพ์บาร์โค้ดขึ้นมา เพื่อบันทึกข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จุดประสงค์ของการพิมพ์บาร์โค้ดนี้คือการที่เราบรรจุข้อมูลทั้งหมดลงไปในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งแสดงด้วยแถบสีดำ หนาๆและบางๆต่างกัน และมีตัวเลขที่ด้านล่างของแถบสีนั้น เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ ในการพิมพ์บาร์โค้ดนั้นแต่ละสินค้า แต่ละประเภทก็แตกต่างกัน เราจะไปดูว่าบาร์โค้ดทุกอัน ทุกแท่งแสดงข้อมูลที่เหมือนกันหมดก็คงจะไม่ใช่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใส่ค่า หรือการตั้งค่าตั้งแต่ทีแรกว่าเราต้องการจะให้แต่ละแท่งแต่ละตัวเลข แต่ละลำดับเป็นอย่างไร แสดงค่าอะไรอย่างไรบ้าง ประโยชน์ของบาร์โค้ดยังมีอีก ไม่ใช่เพียงแค่การบันทึกข้อมูล เพราะหากข้อมูลอยู่ในรูปของดิจิตอลแล้ว จะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกมากมายหลายประเภท อาทิเช่น การตัดสต๊อกสินค้าโดยปัจจุบันทันที ที่มีการสั่งซื้อ หรือทันทีที่มีการยิงบาร์โค้ด และข้อมูลที่ได้สามารถทำไปสร้างรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารในรูปแบบต่างๆได้ อาทิเช่น รายงานการใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดในรอบปี รอบเดือน หรือในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายสินค้าในแต่ละตัว หรือแม้จะเป็นรายงานยอดขายของแต่ละสาขายที่ทำการขาย ว่าที่ไหนขายดี ที่ไหนมีการเจริญเติบโต ที่ไหนยอดขายตก เหล่านี้ล้วนดูได้จาก รายงานที่ทำจากการพิมพ์บาร์โค้ดทั้งสิ้น เพื่อนำไปประมวลผลและตัดสินใจในแง่ของการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแม่นยำอีกด้วย จึงจะเห็นได้ว่าการพิมพ์บาร์โค้ดนั้น มีประโยชน์มากมายและธุรกิจควรจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรมสร้างศักยภาพการแข่งขันได้อย่างไร

             เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม และยังจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลและคลังสินค้าไปจนถึงระบบการขนส่งและกระจายสินค้า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรมจึงเป็นกำลังสำคัญในการจัดการระบบการผลิตและติดตามการขายสินค้า สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตและการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำและเป็นสากลยิ่งขึ้น ในยุคที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงและมุ่งสู่ภาคการส่งออกมากขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เครื่อง พิมพ์บาร์โค้ด ระดับอุตสาหกรรมมีขนาดเล็กลงเท่าเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะเท่านั้น แต่ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมีกำลังการผลิตสูง ความเร็วในการพิมพ์แตกต่างกันไปตั้งแต่ 4-10 นิ้วต่อวินาที เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการพิมพ์ปริมาณงานจำนวนมากต่อวัน ตัวเครื่องพิมพ์มักจะรองรับทั้งระบบการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านริบบอนหรือผ้าหมึก (Thermal Transfer) และพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) ที่ใช้พิมพ์บน สติกเกอร์บาร์โค้ด ชนิดเคลือบสารเคมีที่มีผลต่อปฏิกิริยาความร้อนทำให้เกิดสีโดยไม่ต้องใช้ริบบอน เพื่อให้เลือกใช้งานได้สะดวกตรงตามความต้องการและปรับใช้งานได้อเนกประสงค์
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะทั่วไป เห็นได้ว่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดระดับอุตสาหกรรมมีราคาสูงกว่า แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนได้อย่างที่ไม่มีใครเทียบเท่า งานพิมพ์ฉลากโดยทั่วไปนิยมเลือกชนิดที่ใช้ริบบอนเป็นตัวกลางในการพิมพ์ เพราะลดการสึกหรอของหัวพิมพ์ได้ดีกว่าการพิมพ์แบบ Direct Thermal ที่พิมพ์ในลักษณะหัวพิมพ์สัมผัสผิวหน้าสติกเกอร์บาร์โค้ด โดยตรงทำให้หัวพิมพ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เนื่องจากหัวพิมพ์เป็นวัสดุอะไหล่ที่มีราคาแพง หัวพิมพ์เป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานน่าเชื่อถือ เพื่อให้มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน ควรบำรุงรักษาสม่ำเสมอและรักษาความสะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองอุดตันทำให้งานพิมพ์ไม่สมบูรณ์ เกิดคราบหรือขาดหาย
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรมใส่ริบบอนได้ยาวหลายร้อยเมตรช่วยให้ไม่ให้เสียเวลาหยุดสายการผลิตเพื่อเปลี่ยนริบบอนบ่อย ๆ ทำงานต่อเนื่องอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการทำงานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น คุณภาพการพิมพ์ดีสีสวยครอบคลุมทุกการใช้งาน เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับขนาดอัตโนมัติจะปรับใช้งานกับกระดาษสติกเกอร์หลายชนิดช่วยให้สั่งพิมพ์งานอย่างลื่นไหลทำงานประสานกับระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ เพื่อป้อนสติกเกอร์อย่างต่อเนื่อง สามารถพิมพ์งานปริมาณมากได้ยาวนานโดยไม่เกิดอาการสะดุดหรือมีปัญหาใด ๆ ไม่เพียงใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย ในขณะเดียวกันการเลือกริบบอนและสติกเกอร์ที่เหมาะสมจะทำให้งานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดออกมามีคุณภาพดี สวยงามและคมชัด ทนทานต่อการขีดข่วน ทนความร้อนและป้องกันความชื้นได้ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวสินค้าและสร้างภาพลักษณ์แง่บวกต่อบริษัทให้โดดเด่นไม่แพ้คู่แข่งทางธุรกิจอย่างแน่นอน

 

ผลไม้อบแห้ง มองให้ไกลกับการส่งห้างใหญ่ต้องมีการพิมพ์บาร์โค้ด

              ผลไม้จัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ถือสิ่งที่โชคดีอย่างมากสำหรับคนไทยทุก ๆ คน เพราะจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่มีให้ทานอยู่ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ตามผลไม้ไทยสามารถออกผลให้ได้สัมผัสรสชาติแห่งความอร่อยอยู่ตลอด ถึงกระนั้นในยามที่ผลไม้ออกมามากจนเกินไปและไม่สามารถส่งขายได้ทันตามฤดูกาลที่ควรจะเป็น จะส่งผลให้ผลไม้เกิดการเน่าเสียหายและขาดทุนไปในที่สุดได้
การจัดทำธุรกิจนำผลไม้มาแปรรูปจึงได้เกิดขึ้น และการนำผลไม้มาอบแห้งก็จัดได้ว่าเป็นการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง หลาย ๆ โรงงานที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าจำพวกนี้ถ้าหากอยากจะขยายกิจการให้เติบโตไปได้ควรจะต้องมีการพิมพ์บาร์โค้ดติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ด้วย
อาจจะมีข้อสงสัยว่าการพิมพ์บาร์โค้ดติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์เกี่ยวอะไรกับการขยายหรือเติบโตของกิจการด้วย แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลถึงกันอยู่แล้ว ในเชิงการตลาดการหาช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากเท่าไหร่และได้ผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้ามากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงการหาเงินเข้ามาสู่ธุรกิจได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
แน่นอนว่าช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ๆ ผลไม้อบแห้งนั้น ส่วนใหญ่แล้วคือการฝากขายตามร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านขายของฝาก ร้านค้าชุมชนหรือการส่งให้ตามร้านขายส่งเพื่อให้ไปกระจายสินค้าต่ออีกที อย่างไรก็ดีช่องทางการจัดจำหน่ายอีก 1 ช่องทางที่น่าสนใจ ก็คือ การวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ที่มีระบบการจัดการที่เป็นระเบียบ ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ในเรื่องของการพิมพ์บาร์โค้ดจัดได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะร้านจำพวกนี้เขาจะมีการคิดเงินที่เป็นระบบและต้องใช้บาร์โค้ดหรือสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเพื่อระบบชำระเงินด้วยกันทั้งสิ้น
หากว่ายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีบาร์โค้ดได้ การลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมาใช้งานก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักจนเกินไป อีกทั้งถ้าหากสามารถเจาะตลาดเข้าไปวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อได้จริง ธุรกิจผลไม้อบแห้งจะยิ่งเติบโตได้เป็นอย่างดี
อันที่จริงไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ การจะวางแผนในระยะยาวสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของแผนการตลาดที่สามารถวิเคราะห์ได้จริง รวมถึงการทดลองลงมือทำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ อะไรที่มองว่าจำเป็นต้องลงทุนและไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าลงทุน การเลือกที่จะใช้การพิมพ์บาร์โค้ดหรือติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดลงบนบรรจุภัณฑ์ก็ถือเป็นเรื่องที่จะทำให้ดูเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมากขึ้น และยังช่วยให้หาช่องการในการขายง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

บทความรู้ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุปกรณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจของ SME เป็นเรื่องง่าย

       เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ เครื่องพิมพ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่องานพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ มักมีขนาดไม่ใหญ่กว่า Printer คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มักมีโปรแกรมเฉพาะเพื่อช่วยให้การกำหนดรหัสบาร์โค้ดเป็นเรื่องง่ายและถูกต้อง สามารถใช้อ่านโดยเครื่องยิงบาร์โค้ดในห้างร้านต่าง ๆ ได้
บาร์โค้ดหรือรหัสแท่ง มักอยู่ในรูปของเส้นมืดสีดำ สลับกับเส้นสว่างสีขาวที่เรียงกันตามแนวนอน ใช้เป็นรหัสแทนตัวเลขหรือตัวอักษร ถูกคิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจนับสินค้า เพียงอ่านรหัสข้อมูลด้วยเครื่องอ่านก็จะสามารถรู้ชนิดของสินค้า และจำนวนที่จ่ายออกไปได้ทันที แต่รู้หรือไม่ว่ารหัสนี้มีคณะกรรมการดูแลโดยเฉพาะ เพื่อสร้างเป็นระบบรหัสขึ้นมา โดยในประเทศไทยได้เริ่มนำมาใช้เมื่อปี1987
ในประเทศไทยมีสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทยหรือ TANC เป็นองค์กรดูแลการกำหนดรหัสบาร์โค้ท ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์เลขชุด 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ สัญลักษณ์แท่งสำหรับอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์ รหัสของประเทศไทย รหัสโรงงานที่ผลิตหรือรหัสสมาชิก รหัสสินค้าและตัวเลขสำหรับตรวจสอบ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะมีการใช้งานร่วมกับข้อมูลในระบบเหล่านี้อยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ใช้หรือสถานประกอบก็เพียงกำหนดรหัสสินค้า เข้ากับรหัสแท่งที่ต้องการก็จะได้เป็น Barcode ที่ต้องการได้แล้ว
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX เริ่มมีการผลิตตั้งแต่ปี 1993 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จึงสามารถพัฒนาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดให้สามารถใช้งานง่ายและครบวงจรเป็นอย่างมาก โดยมียอดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ไปแล้วทั่วโลกมากกว่า 200,000 เครื่องต่อปี ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรหัสแท่งของโลก จุดเด่นในสินค้าของ GoDEX มาจากประสิทธิภาพการพิมพ์ ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและความทนทานของเครื่องพิมพ์นั่นเอง
สำหรับอุตสาหกรรม SME แล้ว เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดถือเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการขยายธุรกิจ เพราะช่วยให้เราสามารถนำสินค้าไปเสนอตามห้างร้านขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น เพราะห้างร้านเหล่านี้ล้วนใช้รหัสแท่งในการควบคุมการซื้อขาย เพราะการอ่านรหัสสามารถทำได้ง่าย รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดน้อยกว่าการคีย์ด้วยรหัสแบบอื่น ๆ นั้นเอง
นอกจากนี้ขนาดของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นไม่ใหญ่มากจนเกินไป สามารถปรับใช้กับสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในการพิมพ์ได้หลากหลายขนาด จึงสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสินค้าได้หลากหลายประเภทในเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว และยังสามารถปรับเนื้อสติ๊กเกอร์และเนื้อหมึกพิมพ์ได้หลายเกรด ทั้งแบบกันน้ำ เมื่อถูกน้ำแล้วไม่มีการเปื่อยยุ่ยหรือลบเลือน คงทนต่อการเสียดสีได้ดี เป็นต้น บางรุ่นยังสามารถพิมพ์สีหรือข้อความเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เครื่องพิมพ์นี้จึงถือเป็นตัวช่วยที่ดีของ SME ทุกประเภท ทั้งธุรกิจน้องใหม่หรือธุรกิจที่กำลังจะขยายตัวแต่ยังไม่อยากเพิ่มทุนให้มากเกินไปได้ดีนั่นเอง

Visitors: 85,331